Celostní konference o imunitě a projekt Vylaď si zdraví

Kam se posouvá projekt Vylaď si zdraví? Jak vnímám celostní přístup k životu, spokojenosti, a tedy ke zdraví? Co jsou to vztahy? Proč je člověk společenský a jak probíhá organizace první online konference o celostním přístupu k imunitě Podzimní a zimní síla imunity?

Otevírají se dvoukřídlé dveře a za nimi je zády vidět přednášející žena v konferenčním sále. Nad ženou je nápis: Otevíráme brány! Vylaď si zdraví spojuje odborníky a předává inspiraci pro celostní přístup ke zdraví. Vlevo nahoře je logo projektu Vylaď si zdraví (tmavě zelený kruh a uprostřed světle zelené kruhy poskládané do 3 vloček tvořících trojúhelník).
Projekt Vylaď si zdraví otevírá své brány, spojuje odborníky a předává inspiraci.

Než se pustíte do čtení, dovolím si vás upozornit:

Bavíme se tu o tématu zdraví. O celostním přístupu ke zdraví. Cokoliv v tomto článku i na tomto webu zaznívá ohledně zdraví, je pouhou inspirací a ukázkou, jak něco může fungovat. Každý za sebe a své zdraví nese zodpovědnost sám a pokud se např. Rasputin rozhodl posilovat dávkami kyanidu, aby byl odolnější vůči jedu, bylo to jeho osobní rozhodnutí a ne plošné doporučení. Stejně tak přistupujte vy k jakémukoliv doporučení, které se vám dostává. Vy jste vy se svým specifickým tělem, myšlením, nastavením a zkušensotmi. Vám funguje něco jiného než mě nebo komukoliv jinému. V určitých věcech se protínáme, v určitých odlišujeme.

Konec hlášení, teď pojďme k věci.

Co je pro mě zdraví?

Zdraví vnímám jako výsledek celého souboru našeho života. Ať jsou to podvědomé vzorce, návyky, způsob myšlení i pohybu, ať je to strava, kterou jím, ať jsou to léky nebo doplňky, které užívám, ať jsou to sny, o kterých sním. To všechno zapříčiňuje, jak funguje mé tělo a 

 • zda ho lékaři mohou podle určitých pravidel označit za zdravé nebo nemocné a
 • zda ho já subjektivně mohu označit za zdravé nebo nemocné.

Proč je pro mě důležité rozvíjet projekt Vylaď si zdraví?

Svět se zrychluje a zrychluje se také vědecký vývoj. V rámci programů Younity jsem nedávno poslouchala vstup Gregga Bradena, který říkal, že tomu není tak dávno, co se vydával měsíčník objevů. Stačilo to. Nyní se vydává týdeník vědeckých objevů!

Tolik se toho děje, že chci, aby bylo to jedno místo, kde se o těch úžasných věcech můžete dozvídat. A nejde jen o objevy na vědecké půdě, o novinky, které ještě nejsou u běžných lidí. Jde také a především o životní “objevy” a “objevy” praxe, kdy se někomu daří něco skvělého a já cítím velkou radost i zodpovědnost se o tyto poznatky a objevy dělit a posílat je mezi vás.

Mezi každého, komu mohou pomoci. Příběhy, metody, protokoly i návody pomáhají. Jednou je to inspirace, jednou potřebné pošťouchnutí, jindy ujištění, že jdeme správnou cestou.

Podělím se s vámi teď o své vize. Třeba se protínají s vašimi přáními a potřebami:

Přeji si místo, kde můžeme najít různé směry pro podporu našeho zdraví, života a spokojenosti.

Přeji si pomyslné rozcestí, kde se potkáváme s lidmi na stejné cestě a odkud se můžeme dostat, kam potřebujeme.

Přeji si laskavý prostor, kde vedle sebe existují zdánlivě protichůdné směry, myšlenky a zkušenosti, které ovšem pomáhají konkrétním typům lidí v konkrétních situacích.

Přeji si pochopení především sebe samých. Protože každý z nás se potřebuje znát a díky znalosti sebe dokáže

 • rozpoznávat, co potřebuje,
 • mít hlubokou vnitřní jistotu a schopnost se rozhodovat,
 • žít skutečně spokojený život podle své nátury a přitom v souladu s druhými.

Jedna z linek celostního přístupu ke zdraví

Z pochopení a ekologie vztahů, jak to hezky nazývá Olga Kučerová (jedna z řečnic konference Podzimní a zimní síla imunity), vzniká harmonie, kterou ve svých životech potřebujeme všichni.

Ta harmonie je vážně dobrý příklad, pojďme si ji trochu víc rozebrat.

Harmonie hrajeme různé a ne každá harmonie k sobě navzájem ladí. Kdo jste se kdy setkal s hudbou, víte, že některé tóny dohromady zní hezky a jiné ne. A úplně stejně je to se vztahy.

Chceme-li s někým (něčím) hrát harmonicky, tedy vytvářet libý vztah, musíme své tóniny (harmonie) přetransponovat (upravit) tak, aby k sobě ladily. Proto mluvíme o ekologii.

A když jdeme ještě dál, na různé harmonie tančíme a v rytmu harmonií plujeme životem.

Projekt Vylaď si zdraví je o celostním přístupu a harmonii, a proto není divu, že na online celostní konferenci mluvíme o ekologii vztahů. Ekologie je harmonie, a tak na obrázku Harmonie pro tanec života tančí na notových osnovách různé postavy.
Vylaď si zdraví inspiruje tvořit harmonii pro tanec života.

Když do svého života zahrneme ekologii (rozhodování), máme vždy na paměti, že je třeba hledat cesty, které jsou vhodné nejen pro mě, ale i pro ty, kterých se to týká.

A protože člověk je tvor společenský, je cesta ekologie vztahů a rozhodování nejsnazší cestou hledání řešení na cokoliv. Analogicky je to také cesta dlouhodobého navracení i udržování zdraví, a to celostním způsobem.

Člověk je společenský z jednoho prostého důvodu:

 • aby dokázal velké věci, aby dokázal “nemožné”.

A jsme zpátky u současné překotné doby objevů, všímáte si? Žijeme v době, kdy tento proces bezpříkladně zrychlil:

 • Každá doba přináší nové objevy a něco, co si lidé do té doby nedovedli představit.
 • Každá doba zároveň přináší své výzvy a nacházení řešení na ně.

Lidé se dohromady snaží, aby taková řešení nalezli. Snaží se jednotlivci a snaží se také skupiny lidí. A mnohdy se snaží jednotlivci se stejným záměrem.

Celostní přístup definuje projekt Vylaď si zdraví

Právě tyto jednotlivce chci sdružovat a ukazovat vám všechny ty možné i zdánlivě nemožné cesty, jak takových dosud neznámých věcí dosahovat.

Online celostní konference o imunitě a celý projekt Vylaď si zdraví inspiruje k hledání řešení.
Ježíš vzkřísil dceru Jairovu. Biblický zázrak, který dodnes můžeme považovat za zázrak a nechat to plavat. Anebo se můžeme ptát, jak něco takového sami také dokázat. Tento přístup je přístupem rozvoje lidstva a vědy vůbec.

Co je pro jednoho známé, je pro druhého neznámé a naopak:

 • Neznámé je vzdálené a zázrak,
 • známé je cesta a postup.

Dlouho jsem přemýšlela, jak svůj záměr uchopit a uskutečnit ho, aby nezůstal jen bohulibou utopií odsouzenou k vyprchání.

Jak se zrodila konference o imunitě

Hlavou i rozhovory prošly různé varianty směřování projektu Vylaď si zdraví a do popředí se drala pro moji hlavu ta nejnepravděpodobnější: konference.

Kdykoliv jsem o ní někomu řekla, odsunul ji na vzdálenější příčky, že taková věc se dělá v rozběhaných projektech.

A já si dala zcela vědomou pauzu a před pauzou jsem udělala fakt velkou probírku blogu a dalšího obsahu…

Některá řešení se ovšem hrnou a nedají jinou možnost, a tak mi konference tak blikala před očima, že jsem ji navzdory své hlavě i doporučením musela začít organizovat jako opening pro nové směřování projektu Vylaď si zdraví

Je to velká výzva? Ano, je.

Je to cesta v před? Ano, jednoznačně.

Je realizace snadná? Ano i ne.

Co je na realizaci konference snadné?

Koncept.

Když jdete cestou svého potenciálu, přichází řešení a nápady “samy”. V případě Vylaď si zdraví se jedná o protnutí potenciálu projektu a mojí osoby. Každý z nás má nějaký potenciál (projekt i já) a ve chvíli, kdy ojbevím průsečík, přípravy jdou jako po másle.

A tak to bylo také s konceptem konference. Přišel jakoby sám. Viděla jsem ho okamžitě. Jen mě překvapily určité body, které jsem vnímala, že budou trošičku zložitější na realizaci.

Např. množství řečníků – 21 není nejmenší číslo a ještě jdeme specificky vždy 2 ženy a 1 muž, přičemž je třeba najít trojici pro každý okruh. Navíc bylo třeba všechny najít v relativně krátkém čase.

Snadné bylo také vykomunikovat záměr konference řečníkům a získat jejich ano. A na tom si nekladu osobní zásluhy, ale vnímám skromně, s pokorou a vděčností právě tu linku naplňování potenciálu a nacházení té správné cesty v této konkrétní vztahové situaci.

Pamatujete výše? Vztahy jsou ekologickou záležitostí.

A když je projekt navržený tak, že souladí se všemi, organizuje se snadno.

Co je na realizaci konference těžké?

Komunikace většímu počtu lidí v krátkém čase.

Ve chvíli, kdy píšu tento článek, je na konferenci přihlášeno 34 lidí. Je to hezké číslo a já se těším z každého, kdo už se na konferenci přihlásil. Děkuji. 💝💐💎. Konference si ovšem přeje mít v prvním ročníku 100–200 účastníků.

To je pro mě prozatím velká výzva (rozuměj: ještě jsem neobjevila průsečík potenciálů a možná se určitých řešení podvědomě bojím, proto je nevidím), protože

 • jsem si přes léto dala vědomou pauzu, abych si urovnala, co je vlastně pro tento projekt třeba a jak, proto si lidé znovu zvykají, že tu jsem a něco dělám,
 • mi Facebook polovičatě zablokoval účet, a tak se stránka Vylaď si zdraví nějaký čas tvářila jako plně funkční, ale byla nedohledatelná, pokud jste se k ní nedostali přes proklik, a nefunkční bylo také označování (nešlo označit stránku ani žádného řečníka). Dnes se zdá, že už je problém vyřešen.

Když jsem konferenci v hlavě plánovala, počítala jsem se sociálními sítěmi a především se svojí stránkou Vylaď si zdraví.

Čára přes rozpočet: cesta vede také jinudy. Teď ji hledám a učím se ji.

Připravila jsem letáčky, a budu ráda, když mi pomůžete s jejich distribucí. Tato forma se sice zdá jako zastaralá cesta, ale bliká mi před očima stejně jako celé léto konference, a tak přijímám a beru ji jako cestu poznání.

Letáčky si stáhněte zde>>. Vytiskněte je a zaneste do zdravé výživy, do své oblíbené kavárny, do knihovny, do školky nebo školy, do informačního centra nebo jinam, kam chodíváte a kde se téma konference prolíná se zaměřením konference Podzimní a zimní síla imunity, tedy celostní přístup a zdraví – dotkneme se i tématu dětí.

Kdo všechno je součástí konference o imunitě?

Jsem vděčná za všechny řečníky, kteří jsou součástí tohoto počinu ze srdce k srdcím dalších. Existuje mnoho cest, jak se kamarádit s tělem, jak ho mít zdravé navzdory věku, úrazům a nemocem a těmito cestami chceme společně inspirovat.

Některé cesty mohou být hůře pochopitelné, jiné cesty jsou tzv. černé na bílém, vědecky prokázané, jen např. nejsou standardem, se kterým se můžeme setkat všude.

I proto jsem oslovovala odborníky s celostním přístupem, a tak se na konferenci můžete těšit na celostní lékařku, psychiatričku, fyzioterapeutku, lékarnici, zdravotní sestru, ale také na kouče, terapeuty i umělce.

Nezmiňuji všechny řečníky jednotlivě a jmenovitě, protože si o nich jednak můžete přečíst na registrační stránce, jednak by to tady mohl být výčet nudný. Na světového rekordmana, Human Design specialisty a další skvělé osobnosti, se podívejte na stránce o konferenci tady>>.

Zdraví je výsledek celostního přístupu

Všechny tyto směry nám pomáhají v celém souboru věcí, které tvoří zdraví. Zdraví je totiž výsledek. Je to výsledek žití zcela unikátního jedince ve zcela unikátních podmínkách.

Není na světě člověk, který by byl stejný, dokonce ani dvojčata nejsou identická.

A proto nelze nikomu říci, když budeš dělat to a to, uzdravíš se. Pamatujte, pokud vám kdokoliv kdykoliv řekne, že to a to musíte dělat pro své zdraví, přijměte to. Prozkoumejte to. Vyzkoušejte to a především celý proces vědomě pozorujte.

Může se stát, že do určitých cest vás tělo nepustí hned od začátku a vy je ani nedokážete vyzkoušet. V pořádku. Je ovšem důležité pozorovat, proč se tak děje a hledat dál:

Když pro mě není xy, tak co pro mě je?

Vědět, co pro nás není, je stejně důležité jako vědět, co pro nás je. Oba způsoby získávání informací jsou informačně stejně důležité.

Ruku v ruce s poznáváním, co ano a co ne, je klíčové pozorovat sebe a znát svůj typ. Zkoumejte různé typologie a doskládávejte si slova pro svoji osobnost.

Když vím, kým jsem, získávám jistotu.

Mnohdy vnitřně víme, kým jsme, ale neumíme to pojmenovat. A právě ta neschopnost pojmenovat nás činí nejistými. Nejistota pak způsobuje, že říkáme ano na věci, které nás nepodporují a ne na věci, které nás podporují.

Funguje zdraví jako přímka?

Vím, přistupovat ke zdraví celostně není cesta přímkou z bodu A do bodu B. Proto mi připadá nejsrozumitelnější definovat si cestu ke zdraví jako cestu spokojenosti.

Skrze poznání, kým jsem, poznávám, co mi svědčí a co mi nesvědčí, to se učím komunikovat, žiju sebe a ekologicky tvořím vztahy s druhými. To mi přináší vnitřní pohodu (uspokojení) a na základě toho se hloubkově uvolňuje tělo, které se z případných neduhů uzdravuje a pokud neduhy nejsou, sílí.

Pokud i vám tato cesta dává smysl, pojďte podpořit projekt Vylaď si zdraví tím, že se přihlásíte na celostní konferenci o imunitě a případně zakoupíte některou z placených variant.

PS: Nezapomeňte na letáčky – k tisku tudy>>

PPS: Do komentáře mi dejte vědět, odkud jste, ať nás vzájemně těší, odkud odevšad se propojujeme. 💝🧐

Spiritual body leader & Art healer. Mám celostní přístup k životu a k uzdravování skrze posvátnou trojici tělo-mysl-duše. Dlouho jsem se snažila napasovat do škatulky zdraví skrze stravu, ale nikdy to nemělo dostatečnou hloubku.
Dovolila jsem si otevřít se naplno zdrojovému proudění, a tak tvořím podporující léčebnou grafiku, píšu básně a stahuji světelné kódy jak grafické, tak zvukové. Skrze můj hlas může tělo pocítit propojení s prvotním nastavením a přirozeně se k němu navracet, a tedy uzdravovat. Své letité zkušenosti z mnoha oborů zužitkovávám do jednoho celku a vytvářím tak komplexní průvodce ke spokojeném životu, který je základem zdraví, hojnosti a úspěchu.
Pokud se chceš naplno dostat do pole, které spoluvytvářím, projdi si programy a nech své srdce, ať rozhodne, zda a co si vybereš.
Komentáře
 1. Honza Markovič napsal:

  Milá Marcelko, moc děkuji za to, že ses pustila do tak komplexní akce, jakou je konference. a k tak významnému tématu, jakým je zajisté imunita. Proč? Zaslouží si to. Tolik lidí se diví, proč furt dokola marodí, rok co rok, na jaře, na podzim… Ano, i já k nim patřil. Dokud mi nedošlo, že to je jen a pouze moje vlastní vina. Nikoho jiného. a začal jsem experimentovat se svým zdravím, zkoušet doplňky a tím či oním obohacené produkty. Samozřejmě bez ladu a skladu, avšak naštěstí jsem k tomu intenzivně tak začal číst a sledoval důležité zdroje informací. Až jsem se nakonec i svěřil do rukou skvělé naturopatky, která mne především někam nasměrovala, a dala mým chaotickým snahám jasnou logiku a synergii. Hlavně mi však pomohla vrátit do normálu startující cukrovku II. typu, ledviny, játra, a nyní řešíme cholesterol. Ale zpět ke konferenci. Platí, že mít takhle hezky po kupě tolik zajímavých osobností, a synergicky zapadajících názorů z oblasti zdraví a zdravé výživy, je mimořádně užitečné, smysluplné a záslužné! Patří Ti právem veliký dík za Tvé nasazení, i v této extrémně složité době, kdy vede prim politika a ekonomické otázky. Nikoliv neprávem, páč peníze jsou až na prvním místě. Jistě. Žel, málokomu dochází, že bez zdraví holt nedokáže vůbec nikdo, vůbec nic. Ani v té politice. 😉 Takže ještě jednou DÍKY, že ses k těmto otázkám vrátila, a to rovnou takto rázně! Super! :-*

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.