workshop

Názory aktivně formují zdraví

Životní zdraví je určováno z velké části tím, jak myslíme a jak se projevujeme.

Osobní účast v Pardubicích za 500,- Kč.

Online účast za 300,- Kč.

Kde


v Pardubicích
online

Kdy


21. 4. 2023
15.00–19.00 živě 15.30–17.30 on-line

Pro koho

kdo věří, že může zvyšovat vitalitu navzdory věku, úrazům, nemocem, okolnostem

O co jde?

Názor je odraz vnitřního přesvědčení, takže projevovat názory své a přijímat názory druhých je zároveň hloubková práce s pocity a s tělem. Tyto procesy mají obrovský vliv na naše dlouhodobé zdraví, byť se mohou projevovat pozvolna, až v řádu desítek let.

Projevovat a přijímat názory je jednou z 12 cest (všech 12 cest postupně procházíme v klubu Moje zářivá cesta a jejich seznam dostaneš jako součást workshopu) k dlouhodobé spokojenosti, a tedy k dlouhodobému zdraví, a dokonce k jeho vylepšování.

Je skvělé si v bezpečném prostoru na vlastní kůži vědomě prožít, co s Tebou určité způsoby vyjadřování názorů dělají, a jak s tím dokážeš pracovat.

Proč je to důležité?

Cesta ke zdraví jako cesta spokojenosti odráží mnohá životní témata. Vše souvisí se vším, člověk je jako pavučina – co se otřese na jednom místě, se otřese všude. Všechny složky našeho systému jakýkoliv podnět zachytávají.

Jde jen o to, kolik podnětů dokážeme zachytit vědomě, a tedy je zpracovat a použít tak, aby

a) nám prospívaly,

b) jsme je neutralizovali.

A v tom je to umění – trénovat své vědomí.

Vědomou prací s názory trénujeme své vědomí, lépe se známe, lépe chápeme, jak a proč reagujeme a dokážeme to proměnit v náš prospěch. Protože prospěch je prospívání. A prospívání je spokojenost. A už víme, že spokojenost = zdraví. 😘👌🧬

Jak to může pomoci?

  • Některé podvědomé programy nás vypnou a nenechají udělat, co si přejeme a jak si přejeme. Zvědomování podvědomých reakcí těla vede k přepisům programů, takže nás přestávají obtěžovat ty nechtěné a rozvíjíme ty chtěné.
  • Pochopení, jak já jako osobnost pracuji s názory (svými i druhých) vede k uvolnění hlubokých blokád v těle.
  • Kdo má potíže s bolestmi zad, může zaznamenat výrazné zlepšení.
  • Práce s názory a pochopení, jak vše funguje, přináší přirozené sebevědomí.
  • Projev beze strachu a s pochopením lidé všeobecně dobře přijímají. Proto každý, kdo umí pracovat s názory a chápe, jaké mechanismy se spouštějí v těle, dokáže domluvit mnoho věcí, často považovaných za nemožné. A to bez používání manipulace!
  • Na živém setkání si bude moci každý účastník vyzkoušet komunikaci v různých situacích a naučí se jednat nově.
  • Přijdou uvědomění, která nelze předpokládat, protože nejen slova mluví, ale především načítáme skrze svá těla a učíme se spolubytím.

Co teď?

Pokud máš chvíle, kdy se bojíš vyjádřit nebo netušíš, jak něco vykomunikovat, aby to bylo přijato, pak máš příležitost rozklíčovat své podvědomé procesy a začít komunikovat jinak.

Jako bonus dostaneš do těla procesy, které podporují Tvoje zdraví a Tvůj život se začne ubírat cestou úspěchů.

Zajisti si své místo na workshopu, místa jsou omezená:

Workshopem Tě provede Marcela Švecová Kubová

Nejistoty, neschopnost projevit svůj názor, neznalost, jak se chovat tehdy a tehdy. To bývala realita jejích dní.

Možná to navenek nebylo vidět, ale uvnitř se schovávala holka, co raději ustoupila a komplikovala si život, než aby se postavila sama za sebe a dokázala projevit, kým skutečně je.

Až narození syna v roce 2016 ji přimělo se vydat na cestu prosazování sebe sama. Ne ostrými lokty, to není její styl. Cestou pochopení a domluvy, dokud je možná.

Jelikož se od roku 2008 aktivně věnuje tělu a otázkám zdraví, procesy projevování názorů samozřejmě pozorovala a pozoruje také z hlediska těla a zdraví, čímž se tvoří metoda zdraví jako cesty spokojenosti.

A proto je tu také projekt Vylaď si zdraví, který má za cíl pomáhat lidem, jako jsem bývala já. Nejistým, kteří si vlastní nejistotou komplikují život, i když navenek mohou (a nemusí) působit zcela jinak.