Co je uzdravení a uzdravování a jaké má projevy?

Předně je třeba říci, že pokud se uzdravíte ze své nemoci, je to proto, že jste dovolili procházet energii.

Nemoc vnímám jako informaci o zastavování proudění. Proudění života. V různých odvětvích. Je to přehnaná kontrola, je to neochota převzít za sebe zodpovědnost, jsou to strachy a mnohdy také přebírání zodpovědnosti za jiné.

Nemoci mají mnoho podob, ale o těch teď mluvit nechci. Chci mluvit o uzdravování, protože uzdravování má také svá specifika a mnohdy je skutečné uzdravení chápáno jako selhání.

Uzdravení je získání vnitřního klidu.

To je, oč tu běží. Získávat vnitřní klid, ze kterého proudí radost. A vnitřní klid může vést ke svobodné volbě zemřít. Protože i to, že chceme nechávat lidi co nejdéle na živu (bez ohledu na kvalitu prožívání každé minuty, kterou žijí), je lpění.

Uzdravení mé babičky

Mojí babičce se ke stáru zhoršovala paměť a nejprve byla v domě pro seniory a nakonec se o ni museli starat v sanatoriu, protože nebyla soběstačná. Svojí myslí však zůstala doma na statku. Neustále vstávala z postele, aby zavřela nebo otevřela slepice, aby nakrmila, aby zalila zahrádku. Strhávala si hadičky, utíkala, prala se s personálem.

Pak se jí změnila lékařka, která usoudila, že má příliš mnoho léků, díky kterým se dostávala do agrese. Po vysazení části léků přišel klid. Stihla jsem se s babičkou rozloučit i přesto, že jsem měla 2 malinké děti, které do sanatoria přístup neměli. Prostě to beze mě tu hodinku bez zázemí v cizím městě museli zvládnout.

Byl to pro mě až mystický zážitek. Viděla jsem, jak na tom je, viděla jsem, že už nedokáže pochopit, že mám druhé dítě, viděla jsem, že sotva poznává, s kým mluví. Ale nechala jsem jí prostor. Nechala jsem ji povídat, povídala jsem jí o tom, co dokázala slyšet a chápat. Chvílema jsme jen tak byly.

Vnímala jsem, že je připravená odejít, že už tu nepotřebuje být, že její tělo už to tu nezvládá. A právě s vysazením léků přišlo ono rozhodnutí. Pár dní po mé návštěvě. Přišlo uzdravení, i když my tomu říkáme smrt.

Očekávání a realita

Víte, my často očekáváme něco. Že se naši blízcí uzdraví, že my budeme mít dokonalé tělo, zdravé tkáně, pružnou pleť atd. atd.

Ano, to všechno je samozřejmě možné. Ovšem, VŽDY záleží, s jakou energií k uzdravování přistupujeme a nakolik jsme připravení.

Míra připravenosti je rozhodující, protože se nám vždy děje jen to, co v danou chvíli zvládneme nebo potřebujeme, abychom pochopili důležité souvislosti (pochopení často přichází formou nepříjemných ťafek).

Vypadá to, že si protiřečím? Nikoliv. Ono je ve výsledku nejtěžší přijímat svoji zázračnost, svoji nadpozemskost a božskost. Je mnohem jednodušší setrvávat v přesvědčení, že něco nejde změnit, že to holt tak je a s někým si jen postěžovat.

Neuvěřitelné je krásné, ale ruku na srdce. Máte odvahu se za ním vydat a prožívat ho?

Možná ne sami, ale s vedením ano. S vedením k sebepoznání, s odvahou do neznáma. Protože návrat ke kristovským schopnostem je pro naše mozky v tuto chvíli skutečně probádáváním čehosi temného, nepochopitelného, neuchopitelného.

A přitom je to docela jednoduché začlenit do života. Je „jen“ potřeba vědět, jaké úhly pohledu pootočit a co začít dělat jinak.

Pokud jsi připraven/a ke svému tělu začít přistupovat jinak, a přitom zůstávat oběma nohama na zemi a v souladu s hmotou, pak je pro Tebe základní roční program ZAJEDU si pro zdraví.

Uzdravování je cesta, uzdravení je nastolený pocit vnitřního klidu a je mnoho způsobů, jakými se projeví (a ne vždy je to vymizení nemoci).

Programátorka těla a mysli, učitelka zdraví. Vyvíjí a předává návody, jak se stát zdravými a zdraví si jednoduše udržovat. Zdraví vnímá jako život sám, není pouze tělo jako stroj a nelze ho řešit odděleně od všeho ostatního. Je tu pro ty, kdo souzní s jejím přístupem.
Zvědomuje souvislosti, které zůstávají skryté. Pojmenovává, co má být slyšeno. Připomíná, co má být vyřešeno. Takto funguje její transformační energie, která se pojí s energií vývojářskou a dokáže udržovat pole, ve kterém změny, které potřebuješ, půjdou snadno a rychle.
V základním ročním programu ZAJEDU si pro zdraví učí základní principy zdraví, aby se o sebe naučil každý starat sám. Bez základů programování mysli a správné celostní péče o tělo to nepůjde.
Tělo si naprogramuješ např. pomocí energetických cvičení, která vyvíjí a která pomáhají i při té nemoci, CO VIDíš všude kolem sebe.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.